Υπηρεσίες

  • Ακίνητες αποκαταστάσεις
  • Κινητές αποκαταστάσεις
  • Εμφυτεύματα
  • Νάρθηκες (βρυγμού, αθλητικοί)
  • Μεταβατικές αποκαταστάσεις
Προσθετική Οδοντιατρική

Περιγραφή

Στόχος μας η πλήρης αποκατάσταση των χαμένων δοντιών με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει την σωστή μάσηση, φώνηση, αλλά και ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Σκοπός είναι οι εργασίες, όποιες και να είναι αυτές, να μην είναι διακριτές από τα υπόλοιπα δόντια. Έτσι κάνουμε λόγο για ακίνητες και κινητές εργασίες.

Ακίνητες εργασίες (στεφάνες, γέφυρες, εμφυτεύματα)

Ακίνητες εργασίες (στεφάνες, γέφυρες, εμφυτεύματα) ανάλογα με το πρόβλημα του ασθενή.

Τα εμφυτεύματα παρέχουν στον ασθενή μια ακίνητη εργασία εκεί που τα φυσικά δόντια έχουν χαθεί ή τα εναπομείναντα δεν αρκούν για γέφυρα. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη επαρκούς οστού καθώς και μια σωστή υγιεινή της στοματικής κοιλότητας. Έχοντας στη διάθεσή μας την αξονική τομογραφία θέτουμε το σωστό πλάνο θεραπείας και επιλέγουμε το κατάλληλο τύπο εμφυτεύματος. Έτσι αυτό που ρώταγε παλαιότερα ασθενής αν θα το δεχτεί ο οργανισμός είναι μύθος και οι αποτυχίες που τυχόν υπάρχουν οφείλονται σε κακό σχεδιασμό του πλάνου θεραπείας

odontika emfuteumata
meriki odontostixia

Κινητές εργασίες (ολική οδοντοστοιχία, μερική οδοντοστοιχία)

Ολική οδοντοστοιχία όταν υπάρχει πλήρης έλλειψη δοντιών και μερική οδοντοστοιχία όταν υπάρχουν και φυσικά δόντια. Εξασφαλίζουν την λειτουργία της μάσησης, της φώνησης καθώς και ένα εναρμονισμένο με το πρόσωπο του ασθενή αποτέλεσμα. Η έλλειψη των δοντιών δρα αρνητικά στην ψυχολογία του ανθρώπου και τον απομονώνει από το κοινωνικό σύνολο

Νάρθηκες βρυγμού

Οι άνθρωποι που τρίβουν τα δόντια τους, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρουσιάζονται στο ιατρείο μας με έντονη κεφαλαλγία, μυϊκό σπασμό, αποτριβές στα δόντια και μετέπειτα κινητικότητα. Ο νάρθηκας βρυγμού παρέχει ολική επικάλυψη των δοντιών και ο ασθενής τον φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας

narthikes vrugmou2
athlitika maselakia

Αθλητικοί Νάρθηκες

Προσφέρουν προστασία στα δόντια κατά τη διάρκεια των αθλημάτων από κατάγματα και είναι πολύ πιο ανθεκτικοί από τους εμπορικούς.