Υπηρεσίες

  • Εξαγωγές
  • Χειρουργική εγκλείστων
  • Ακρορριζεκτομές
  • Χαλινεκτομές
  • Χειρουργική επιμήκυνση μύλης
  • Εμφυτεύματα

Έγκλειστα Δόντια

Τα έγκλειστα δόντια όπως είναι συχνότερα οι φρονιμίτες, μπορούν να προκαλέσουν την εξαγωγή του παρακείμενου δοντιού, οδοντογενή κύστη, συνωστισμό των υπολοίπων δοντιών που συχνά καταστρέφει την ορθοδοντική θεραπεία αλλά και έντονο οίδημα και πόνο. Η έγκυρη διάγνωση και η εξαγωγή πριν δημιουργηθούν προβλήματα κρίνεται απαραίτητη.

Ακρορριζεκτομή

Η ακρορριζεκτομή βοηθάει και αυτή με τη σειρά της δόντια που δεν ανταποκρίθηκαν στην ενδοδοντική θεραπεία.

Έντονος Χαλινός

Ο έντονος χαλινός δημιουργεί δυσχέρεια στην κίνηση του χείλους ή της γλώσσας, διάστημα ανάμεσα στους δύο κεντρικούς και περιοδόντικα προβλήματα.

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν πλέον για το σύγχρονο οδοντίατρο σημαντικό όπλο εκεί που έχουν χαθεί δόντια και δεν υπάρχει λύση για ακίνητη εργασία αλλά και όταν λείπει ένα μόνο δόντι και δεν θέλουμε να θυσιάσουν τα παρακείμενα.